27:40

"Stillheten på fjellet er god og myk. Jeg kan føle den og se den. Være i den og være nær den. Den beste tiden er akkurat når vi møtes og er sammen. Den lukker seg rundt meg og er nær. Den er kjærlighet."

# Kunsten inn i livet