Å lytte til en annen kvinne

Jeg lytter til en annen kvinne og i det finner jeg trygghet. Hennes melodi forteller meg om en lengsel, et svar på noe jeg leter etter men ikke forstår hva er. Fra en annen tid, et annet lag? Og det gjenkjennes av mine følelser og mitt hjerte.

Å lytte til en annen kvinne, skaper ro og harmoni. Jeg lytter ikke nødvendigvis til ordene som blir sagt, men til hennes essens. En klar energi som bare hun kan bringe frem. 

Jeg lytter til en annen kvinne og finner veien hjem til meg selv. 

 

Maleri og kunstner: ukjent