HVORFOR MEDFØLER VI IKKE?

Medfølelse. Mangel på medfølelse. Hvorfor er det så mye mangel på medfølelse? Hvorfor medføler vi ikke?  Gir hverandre rom og tillater hverandres grenser. Hvorfor tråkker vi på hverandre? Tramper! Hvorfor kan vi ikke la hverandre blomstre frem og se hverandres lys?

Isolasjon. Jeg er i selvpålagt isolasjon, fordi jeg må forstå hvorfor samspillet mellom mennesker mangler medfølelse. Vi ser hverandre ikke. Personligheten, egoet om du vil, står i veien for medfølelse og omtanke. 

Mennesker står i veien for en vakker jord som gir liv. Menneskene har sluttet å medføle med henne. Kjenne hennes smerte. Vi beveger oss frem i livet uten å forstå samspillet. Alt henger i sammen, men vi står med ryggen til hverandre og velger ikke å se annet enn vårt eget speilbilde.

Kvinnen ved havet er henne som skal balansere ut skjevheter. Det er henne, den feminine delen av oss mennesker som medføler og er i hjertet. Hun skal vokse frem for den maskuline strategi står for fall! (2020-2022.) For slik og bare slik vil vi igjen kunne medføle og vise hverandre kjærlighet.