Klar for Hjertefred i Kristiansand – Oddernes Avis (17.10.13)