Fjellets visdom - Følge dem på veien II

Sensommeren og høsten 2017 hentet jeg inspirasjon i fra fjellet og vandringer i utsikt og innsikt. Det har vært inspirasjons innhenting i tilstedeværelsen der fjellet er urørt og stille. Og har resultert i et kunst utrykk preget av natur, villrein og en kobling til en undertrykt storhet som ligger i ur natur.
 
Digital Graphic Artwork - series of 10 pieces - signed and numbered
High quality print on 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper
420 mm x 420 mm
 
Pris uten ramme og inkludert 5% kunstneravgift