Your Melody - Your melody III

Denne serien har jeg kalt "Your Melody". Inspirasjonen og bildene er hentet fra etterkrigstiden i Kroatia. Jeg har fotografert hoteller som ble bombet og hvor ruiner sto igjen i stillheten. Den enorme stillhet som rår etter en krig. Etter et mareritt av sorg og nød. - Så skal altgjen oppreisest; naturen, bygningene og menneskene.
"When everything is lost
and there is silence, only silence left.
Find you melody deep inside your soul."
 
Digital Graphic Artwork - series of 30 pieces - signed and numbered
High quality print on 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper
A2 - 420 mm x 594 mm