Your Melody - Your melody V

Denne serien har jeg kalt "Your Melody". Inspirasjonen og bildene er hentet fra etterkrigstiden i Kroatia. Jeg har fotografert hoteller som ble bombet og hvor ruiner sto igjen i stillheten. Den enorme stillhet som rår etter en krig. Etter et mareritt av sorg og nød. - Så skal alt gjen oppreisest; naturen, bygningene og menneskene.

"When everything is lost

and there is silence, only silence left.

Find you melody deep inside your soul."

 

Digital Graphic Artwork - series of 30 pieces - signed and numbered

High quality print on 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm