Fly å få overblikk.
Strekk deg med sikkerhet.
Gå høyere, enda høyere.
Trekk så vingene inn mot kroppen
og stup til det kiler i magen.
Ha tillit og vær fri.
Fly.