.

"Det opprinnelige i deg, renheten. Det er her ærligheten ligger. Tillat deg selv å la det synke inn, din opprinnelighet. La fjellet og utsikten vokse frem i det og forstyrr ikke bildet med frykt og begrensninger. Vær grenseløs og vis mot."
*
Høsten 2017 og vinteren 2018 hentet jeg inspirasjon i fra fjellet og vandringer i utsikt og innsikt. Det har vært inspirasjons innhenting i tilstedeværelsen der fjellet er urørt og stille. Og har resultert i en serie verk under navnet; "Fjellets visdom".
Originalt verk. Mixed media på plate med solid ramme, akryl.
126 x 100 cm
VED INTERESSE KONTAKT PR. MAIL (tove@galleritove.no)