2:40

"Alt som skremmer eller gjør vondt, er også liv. Det skal veilede deg mot håp. Håp for liv også der hvor det synes vanskelig og umulig. Likeverdighet. For her ligger styrken til vekst. Ikke tro at din tanke er bedre enn din fiendes. Men bli styrket i møtet."

# Kunsten inn i livet