22:40

"Du må gå gjennom den tette skogen for å finne den lune bålplassen. Vær modig. Gå, og du vil nå frem."

# Kunsten inn i livet