29:40

"Det opprinnelige og det ekte, det er det vi alle leter etter. Noen bevisste og andre ubevisst. Og man leter på materialismens evinnelige samlebånd. Cellene våre vil tilbake til urtilstand. Til samklangen med naturen, rytmen og renheten. Det ekte og ærlige.

Hvordan finner jeg frem?

"Ved å vise mot. Ved å gå veien dit alene, men ikke ensom. Ved å se klarere for hver dag hvor veien skal gå.""

# Kunsten inn i livet