31:40

"Til denne dag har du vandret og sett utsikten forandre seg med årstidene. Slik har også du forandret deg, i modning og i farger."

# Kunsten inn i livet