40:40

"Jeg kjenner hjertet mitt er åpent og ømt. Jeg kjenner ro og fred. Jeg kjenner kulde og vind. Jeg kjenner kraft. Jeg kjenner utsikt og jeg kjenner innsikt. Jeg kjenner alt bor i meg. Jeg kjenner tillit og jeg kjenner samklangen til jorden."

# Kunsten inn i livet