Besøk på oljeplattform (12.08.15)

På en spennende reise til Draugen. Shell sin stolte og høyreiste dame som balanserer så fint på et bein (skaftet) ute på Haltenbanken. Har jeg opplevd oljeindustri på nært hold. Kjent på kraften av Norges store industri som gjennom årene har utviklet seg til et eventyr. Om bord på Draugen har jeg vært en del av Shell systemet for å hente inspirasjon til en utsmykking.

Men for å komme dit måtte jeg ligge opp ned under vann og trene på helikopter evakuering og svømme rundt i havnebassenget i Kristiansund. For å være sikker på at jeg hadde syken og motet til å ta reisen. Og det hadde jeg da sikkerhetskurset ble godkjent.

Shell er et fantastisk firma som tok meg i mot på beste måte. Full omvisning på hele plattformen. Ikke en plass jeg ikke fikk oppleve å se. Jeg har sett mennesker i arbeid og møtt plattform ledelsen.

Under mitt opphold og når jeg vandret rundt på plattformen så jeg hvor komplekst og uoversiktlig denne arbeidsplassen er for en ufaglært. Et enormt virvar av stålrør i alle former og fasonger. Rør som går oppover, nedover og bortover. Gule, rød og grå. Høyteknologisk og massiv, svevende på skaftet noen titalls meter over havoverflaten.

Og nettopp her fikk jeg inspirasjon til å gjenskape opplevelsen av plattformen. Komplett uoversiktlig, massiv og enorm. Formet som Draugen med det velkjente beinet. En enorm teknologi satt i sammen på en ny måte.

Dette vil danne grunnlag for utsmykkingen av Siem Pride (PSV) som ferdigstilles i 2015.