Kunstdebuterer etter 20 år som kunstner – FVN (23.03.12)