Sensommeren og høsten 2017 hentet jeg inspirasjon i fra fjellet og vandringer i utsikt og innsikt. Det har vært inspirasjons innhenting i tilstedeværelsen der fjellet er urørt og stille. Og har resultert i et kunst utrykk preget av natur, villrein og en kobling til en undertrykt storhet som ligger i ur natur.

 

Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
.
.
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri