12:40

"Se på reisen du går som en reise i egen hjemkomst. Bygge bro til deg selv."

 

# Kunsten inn i livet