45 år!

Hvem er jeg, uten å sammenligne meg med noen?

Hvor langt har jeg kommet, uten å sammenligne meg med noen?

Hva har jeg oppnådd, uten å sammenligne meg med noen?

Jeg skal bære meg selv inn i et nytt nivå, i min spiral, oppover.