17:40

"Det handler om å finne frem til seg selv. Ditt hjemsted, der hvor klangen og tonen er tydelige for deg."

 

# Kunsten inn i livet