16:40

"Vil du leve, så voks. Gi næring til deg selv og voks. Vil du finne frem til sannheten i deg, så vend deg innover. Vil du danse barbeint i mosen, så la rytmen finne deg. Vær samstemt med ditt indre."

# Kunsten inn i livet