En nasjonal skatt, men hvem vet egentlig om den?

Hvorfor er det ingen som har fortalt barna våre om vår nasjonale skatt som er villreinen. - Og hvilket ansvar som ligger på oss for å ivareta de siste gjenlevende villreinsflokkene? Har vi ikke feilet når storsamfunnet rydder seg plass på bekostning av noe som er så sårbart men samtidig så hardføre at de kan leve under svært tøffe kår? For villrein er en dyreart som er over 30.000 år gammel. Ødelegger vi dette nå er de borte for alltid. Hvorfor forstår vi ikke dette? Det virker som vi voksne er for tette i pappen til å skjønne konsekvensene før det er for sent. Se på havet, det er fullt av plast!

 

Jeg vandret i fjellet og møtte villreinen. Dette fikk meg til å forstå hvilket avtrykk vi mennesker legger igjen på denne jorden og i denne tiden.

 

Følg arbeidet vårt!

Jeg og Ragnhild Bjåen har startet et kommunikasjons prosjekt. Vårt mål er at alle barn i dette landet skal vite at villreinen kom til dette landet før oss mennesker og at de tar vare på fjellene våre. De trenger vår respekt, nå!

 

Følg oss på FjellreinskulenFacebook og Instragram !