KARANTENE

På latinske betyr ordet karantene: 40 dager (quarentina).

Tiden vi er inne i krever oss inn i isolasjon. Og kanskje er 40 dager tiden vi bør gi oss selv(?) til å reflektere over vår fysiske kropp. Hvordan vi håndterer følelsene våre. Reflektere over tankene våre; er de våre egne, er de kollektive preget av et ytre frykt "bilde" eller er de nedarvet? Og hva kan vi finne for så å dele det vi har lært?

Hva har vi følt?

Jeg satt meg selv i isolasjon og vandret 40 dager i fjellets visdom. En karantene fra samfunnet høsten 2017. Det forandret livet mitt. Nå har jeg skrevet en bok for å dele det jeg har lært. Den heter Kunsten inn i livet, en reise hjem.

Boken har en egen del som heter renselse. Den beskriver mine 40 dager på fjellet og refleksjonene jeg gjorde. 

Kanskje ønsker du å vite mer hvordan 40 dager kan forandret livet? Se her: Kunsten inn i livet