15:40

"Det åpner seg opp en indre samklang, en tilhørighet som er i mennesker. Sammenfallende for hvert åndedrett. Stormen, den grønne stien og snaufjellet. Vi er alle i jordens puls. Lagene i jordskorpen representerer huden din. Det sterke, men også skjøre laget som holder alt på plass. Sånn er også jordskorpen. Og innerst er kjernen og hjertet. Kjærligheten. Alt henger sammen, så vær i bevegelse. Slå rot i kjærligheten fra moder jord."

# Kunsten inn i livet