14:40

"Viljen til øyeblikket, til liv akkurat når det oppstår. Bli i stemningen og bring den videre for å så nye frø."

# Kunsten inn i livet