25:40

"Man kan skamme seg over å ikke innordne seg. Eller man kan hylle seg selv for å ta ærlige valg. Det finnes alltid en vei, når behov og ønsker blir tydelige nok for deg. I ærligheten ligger også svarene dine på hvilken retning du skal gå. Ikke la en dunkel belysning skremme deg. For når du rommer mer av det som er rett for deg, vil også løsningene finne veien til deg."

 

# Kunsten inn i livet