33:40

"Vit at det som ligger foran deg, er lagt der med hensikt. Frykt mindre, lev mer."

# Kunsten inn i livet