Et hav av bevissthet.

"Vi er ikke kommet til jorden for å tjene til livets opphold. Det er underordnet. Vi er her for å gjøre en forskjell." Pam Gregory

.

 

Historier og skrifter, segn om du vil, fra alle verdensdeler forteller oss om den store floden som tok menneskene og utryddet store deler av jordens liv. Livene som en gang oppstod fra havet ble tatt tilbake. Evolusjonen har tatt oss hit vi er i dag men cellene våre stammer fra noe, fra den store frykten som oppstod under katastrofen. Det skapte en avstand til havet og vi mistet kontakten med det. For hvordan kan vi ellers forsøple og utmagre havet som vi gjør i dag? Vi har glemte at havet er en bevissthet som vi kan samspille med. Vi har glemte å åpne opp for den magiske kraften som vi er endel av.

La oss lytte  til det havet igjen ønsker å fortelle oss. Lytte inni oss for havet er også i oss. Akkurat nå er det stor kosmisk aktivitet. Det er fotonisk lys og solvinder som sendes mot jorden (spaceweather.com). Det sendes lys mot jorden og til saltet i havet.

«Kroppen er laget av vann, salt og bevissthet. Alle er udødelige og alle er hellige. Vi lager minner hvert sekund ved å bruke kraften til denne trioen." - Veda Austin

Det er tid for å vende blikket mot det blå, være nær det og ta imot lyset og opplysthet om jordens sannet og dens samspill med universet. 

 

The Great bombardment
Vannet kommer fra verdensrommet, sies det. I solsystemet vårt var det veldig lite vann men det var vann ytterst i kosmos. Og her ble det dannet kometer fulle av is som etterhvert kolliderte med jorden og overførte dermed vannet til jorden. Vannet kommer derfor utenfra, fra verdensrommet. 

 


Kan vann ha minne fra sin opprinnelse, fra universet? Vi vet antageligvis like lite om havet som vi vet om kosmos. (So below, so above). Men kan vi forholde oss til at havet responderer på menneskelige tanker og følelser? For hvis vannet er en bevissthet så vil hver gang man tenker negativt om oss selv påvirker 70% av kroppene våre og 70% av jordens overflate. Da handler det om verden og alle som er av verden. Kan vi forstå at vi er koblet i sammen gjennom havet?

....... 

Jeg tar vannprøver av havet og får svar, inspirert av Veda Austin fra New Zealand (vedaaustin.com). Det responderer med mine tanker og det gjenspeiler seg i krystallene som oppstår i innfrysingen av vannprøven.

Hvis havet er en bevissthet, er tiden for å komme i kontakt med det kanskje akkurat nå, som lyset prøver å nå oss.